Oğlancı olma durumu, kulamparalık, sodomi.
Cinsel ilginin erkek çocuk ya da gençler üzerinde toplanıp onlarla doyurulması, gulâmperestlik

Bu terim "iç oğlanı", "acemi oğlan" "oğlan ocağı" gibi tarihi terimler ile karıştırılmamalıdır. Ayrıca "oğlan" terimi "Üç çocuğunun ikisi oğlan birisi kızdı" cümlesinde de olduğu gibi masumane anlamda genel sözlük terimi olup, erkek çocuk anlamındadır. Bu terim zaman içinde "gay, ibne" gibi argo anlama sıkışmış/sıkıştırılmıştır.


  1. en: sodomy, sodamy


İçoğlanı, Enderûn denilen İç Saray?da çalışan özenle ve dikkatle seçilmiş saray görevlilerine verilen bir isimdir. Osmanlı tarihinde, Topkapı, Galata, İbrahim Paşa ve Edirne Saraylarında yetiştirilen ve zamanla muhtelif devlet hizmetlerine çıkan devşirmeler olarak tarif edilmektedir.
iç oğlan denmesi, İç Saray?da istihdâm edilmelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca burada istihdâm edilecek devşirmeler, Enderûn Mektebinde yetişmektedirler. Yani Enderûn aynı zamanda devlet adamı yetiştiren bir fakülte durumundadır. Nitekim buradan yetişen devlet adamları arasından pek çok beylerbeyiler ve sancakbeğleri çıkmıştır.

Bir de Yeniçeri Ocağının acemileri vardır; aslında bunlara iç oğlanı dense de, bunları saraydakilerden ayırmak için Şadi adı verilmektedir.

İkinci olarak, bazı yab(l)ancı seyyâhların ve bir kısım Türk/İslâm düşmanı tarihçilerin anlattıkları gibi, Enderun yani İç Saray?da çalışmak üzere yetiştirilen İç Oğlanlarının olması vePadişahların gayr-i meşru arzularını tatmin için orda bulundukları uydurmadır.

Toprak alanı 24 milyon km2yi bulan muhteşem bir devletin Devlet Başkanlığı sarayı demek olan bu mahalde çalışacak personel dikkatle seçilmeliydi. Gerçekten İç Saray?da çalışacak personel, sır tutmalı, eli ayağı düzgün olmalı, yalancı ve hâin insanlar olmamalıydı. İşte bütün bu özelliklere sahip devşirmeleri iç oğlanı adıyla tesbit edebilmek için bugün Kriminoloji veya benzeri ilimlerin yerine Osmanlı döneminde de İlm-i Sîmâ veya İlm-i Kıyâfet denilen bir ilim dalı vardı. Elinin, ayağının, gözünün ve kulağının özelliklerine göre, bir insanın ahlaki yapısı az çok tesbit edilmekteydi. İşte Enderûn denilen İç Saray?da çalışacak iç oğlan denilen personel, bu konuda uzman olan kişilerce seçilmekteydi. Gılmân veya İç oğlan denilmesinin bir sebebi de, burada bugünkü gibi kadın personel çalıştırılmamasındandır.

Dördüncü olarak bir hususa daha dikkat çekmek istiyoruz: iç oğlanlar, değişik hizmetleri görmektedirler. Bu hizmetlerden biri de Has Oda?nın hizmetlerini görmektir. Has Oda, Padişahın iç oğlanlar ile beraber olduğu ve gayr-i meşru hayat yaşadığı bir mekân değildir.

Gerçek Has Oda, Enderun odalarının birincisi ve en itibarlısı olup Fâtih tarafından personel mevcudu otuz kişi olmak üzere kurulmuştur. Daha sonra diğer Padişahlar tarafından genişletilmiştir. Harem?de değil Enderun?da yer almaktadır. Has Oda?da Hırka-ı Sa?âdet ve diğer mukaddes emânetler bulunmaktadır. Has Odalıların asıl vazifeleri de Hırka-ı Sa?âdet Dâiresini süpürmek, tozunu almak, mübârek gecelerde güzel kokularla donatmak ve gül suyu serpmek, Kur?ân-ı Kerim okumak, Padişaha ait hizmetleri görmek yani Saray içinde Padişahın hususî personeli olmaktır.

We are not able to serve images right now! This is a temporary error, please try again later.

Kullanıcı Yorumları

BİLGİNİZİ PAYLAŞIN / TARTIŞIN
Bu konuda henüz yorum yapılmamıştır. Yorum Ekle'yi tıklayarak ilk yorumu siz yapın!