Arapça: Nida

Edebiyat

Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acı, ızdırap, öfke gibi pekiştirilmiş, duygu ve düşüncelerini okuyucuya hissettirebilecek şekilde işlemesi. Çokluk "ey!, hey!, vay!" gibi ünlemlerle seslenilir. Tekrîr ve teşhis sanatlarıyla birlikte kullanılır.


Ey mi’delerin zehr-i tekazası önünde
Her zilleti bel’eyleyen efvâf kadide;
Ey fazl-ı tabiatle en âmâde ve mün’im
Bir fıtrata makrûn iken aç, âtıl ve âkim

Her ni’meti, her fazlı, hep esbâb-ı rehâyı
Gökten dilenen züll-ı tevekkül ki...
Mürâyî

We are not able to serve images right now! This is a temporary error, please try again later.

Nida


  1. Çağırma, bağırma, seslenme

  2. Ünlem.

  3. Bağırma, seslenme.


  1. en: interjection. shout. cry. exclamation ünlem.

  2. en: exclamation. shout. cry. ejaculation. hue. interjection.

  3. en: National Institute on Drug Abuse.

  4. en: National Institute on Drug Abuse, one of the National Institutes of Health and part of the Department of Health and Human Services.


We are not able to serve images right now! This is a temporary error, please try again later.

Kullanıcı Yorumları

BİLGİNİZİ PAYLAŞIN / TARTIŞIN
Bu konuda henüz yorum yapılmamıştır. Yorum Ekle'yi tıklayarak ilk yorumu siz yapın!