Arapça: inkiraz

inkıraza uğramak
inkıraz bulmak
inkıraz gelmek

Batma, dağılma, çöküş, yok olma, son bulma
Sönme, tükenme, zeval bulma, bitme, kırılıp yok olma.
Yağmurun boşalması

en: downfall

Taksim, hicret ve inkırazla harp arasında bırakıldık. - F. R. Atay
O zaman da bozgun ve inkıraz geldi, çattı. -F. R. Atay.

"Karye-i mezburun bundan otuz sene mukaddem kırk beş ve elli hane olub kırk dokuz senesi vaki olan hastalığa binaen inkıraz bulub şimdilik on beş hane kalmış olduğunu karye ihtiyarları vech-i meşruh üzere takrir ve ifade eylemiş oldukları. Fi 13 Rebiülevvel 1257" - Tokat Güvendik Köyü kayıt defterleri - Osmanlı Arşivleri

We are not able to serve images right now! This is a temporary error, please try again later.

Kullanıcı Yorumları

BİLGİNİZİ PAYLAŞIN / TARTIŞIN
Bu konuda henüz yorum yapılmamıştır. Yorum Ekle'yi tıklayarak ilk yorumu siz yapın!