Farsça: berceste(h)(seçkin)

Edebiyat (Divan Edebiyatı)
Kız ismi

1. Öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam dize ya da beyit. Sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dize. Dize için daha çok mısra-ı berceste, beyit için de beyt-i berceste tanımlamaları kullanılır.

Genel anlamda bir şiirdeki en güzel dize ya da beyit de denebilir. Divan edebiyatında söyleyiş güzelliğinin yanı sıra derin anlamlar taşıyan, kolayca anımsanan dizelerdir.

Mısra, Beyit veya dörtlük şeklinde görülebilir. Divan edebiyatında berceste mısra söylemek ustalık sayılmıştır .

2. Seçkin, güzel, sağlam, lâtif, seçilmiş, beğenilmiş anlamında kız ismi.

Bazı berceste örnekleri:
Uyduk dil-i divâneye dil uydu hevâya
Ruhi

Su uyur düşmen uyur hasta-i hicrân uyumaz
Şeyh Gâlib

Çeşmini gördüm unutdum derdi de dermânı da
Şeyh Gâlib

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Muhibbî (Kanuni)

Şîrler pençe-i kahrımda olurker lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebun etdi felek
II. Selim

We are not able to serve images right now! This is a temporary error, please try again later.

Berceste


  1. Güzel ve latif.

  2. Seçilmiş, seçme.

  3. Sanat değeri yüksek olan dize.

We are not able to serve images right now! This is a temporary error, please try again later.

Kullanıcı Yorumları

BİLGİNİZİ PAYLAŞIN / TARTIŞIN
1

conquerorrun yorumu

: 2011-08-15 15:31:17 :

berceste
bereket
cesaret
temizliğin kısaltmasında oluşan bir sözcüktür.

Cevap Ekle
2

okanın yorumu

: 2010-07-05 00:39:03 :

Tanıdığım en baba kızdır,şiirin en bi güsel kısmıdır

Cevap Ekle