İyân (Ayan)

Belli, açık, açık seçik. Aşikâr. Herkesin bilebileceği ve görebileceği.
İleri gelenler. Seçkinler. Senato üyeleri.
Osmanlılarda, bir kentin ileri gelenleri.
Osmanlılarda, XVIII. yüzyıldan bu yana illerin yönetiminde yetki kazanmış yerli kişiler.
Ayan Meclisi üyesi.
Çiftçi âletlerinden olan saban okunun bileziği (göz)

en: clear, evident, manifest belli, açık {ayan}
en: notables, chiefs; senators {âyan}

Tarih: Osmanlı Devleti'nde XVIII. (18.) Yüzyıl'dan itibaren güç kazanmaya başlayan yerel egemenlerin yarı resmi adıdır. Dirlik sisteminin bozulmasından sonra devletin, asker ve vergi toplama işlerini üstlenen bu kişiler zamanla güç kazandılar. Kazanılan bu güç, bir süre sonra ailelere ve soylara da yansımaya başladı. Padişah II. Mahmut (1808 - 1839 ) zamanında, 1808 yılında devlet ayanların varlığını imzalanan Sened-i İttifak ile onayladı. Daha sonra güçleri kırılarak padişahın en güvenilir unsurları haline geldiler. Ayan ailelerinin en önemlileri Tepedelenli Ali Paşa, Alemdar Mustafa Paşa, Çapanoğlu, Kara Osmanoğlu, Aynacıoğlu ve Sepetçioğlu'dur

We are not able to serve images right now! This is a temporary error, please try again later.

Kullanıcı Yorumları

BİLGİNİZİ PAYLAŞIN / TARTIŞIN
Bu konuda henüz yorum yapılmamıştır. Yorum Ekle'yi tıklayarak ilk yorumu siz yapın!